0Më shumë se 10 mijë fotografi të Rusisë pararevolucionare dë të shfaqen në site-in e bibliotekës historike elektronike "Runivers". Materialet u desponuan nga arkivat ruse dhe koleksionerët personalë. Këto fotografi do ti krijojnë vizitorëve të site-it të kësaj biblioteke idenë e jetës së përditshme në Rusi në vitet 40 të shekullit të XIX, pothuajse menjëherë pas shpikjes së fotografisë. Qytetarët e ukrainës duhet të dinë gjuhën ukrainase