Zëri i Rusisë Fitimi i ekonomive fermere të vendeve të BE-së në llogari të një punëtori parashikohet të shkurtohe12% në vitin 2009 për shkak të rënies së çmimeve të blerjes njoftoi agjencia Bloomberg duke u referuar tek të dhënat statistikore të drejtorisë së Be. Reduktimi më i qnësishëm i ekonomivetë fermerëve pritet në Hungari-36%. Ndërkohë, ekonomitë fermere vendet e pesë vendeve të BE demonstrojnë rritje të fitimit.