Zëri i Rusisë SHBA del për nënshkrimin e marrëveshjes globale mbi klimën, deklaroi Presidenti i SHBA-së Barak Obama në Kopenhagen ku edhe po zhvillohet konferenca e OKB-së për ndryshimin e klimës. Sipas fjalëve të tij, çdo vend duhet të marrë masa për reduktimin emitenteve mbi bazë kombëtare. SHBA ka ndër mend të marrë pjesë në dhënien e100 miliardë dollarëve si ndihmë vendeve në zhvillim për të luftuar kundër ndryshimeve të klimës.