Zëri i Rusisë Për krijimin e Frontit të gjerë antifashist me qëllim të kundërveprimit efektiv të neonacizmit dhe ksenofobisë, përpjekjet për të rishkruar historinë e Luftës së Dytë Botërore dhe mohimin e Holokastit, bëri thirrje presidenti i Kongresit botëror të hebernjve rusishtfolës, anëtari i Këshillit të Federatës të Rusisë Boris Shpigel. Ai mendon gjithashtu, se është i domosdoshëm rishikimi i çështjes mbi përgjegjësinë e Ukrainës, Letonisë, Lituanisë dhe Estonisë në lidhje me veprimet e drejtuara për vërtetësinë dhe heroizmin e nacizmit.