Zëri i Rusisë Shteti dhe biznes-strukturat do të mbështesisn personalisht talentet e reja. Deklarata “Për mbështetjen e iniciativave të të rinjve të talentuar” u miratua sot në Moskë në kuadrin e “Forumit të parë rinor të fituesve”. Falë kësaj marrëveshjeje në Rusi do të krijohet sistemi i shoqërimit të adresuar, personal të të rinjve të talentuar dhe projektet e tyre.