Zëri i Rusisë Grupi i shteteve për kundërveprimin e korrupsionit “GRECO”i vlerëson pozitivisht veprimet e autoriteteve ruse në këtë sferë, por mendon, se ky fenomen është akoma shumë i përhapur në Federatën Ruse, deklaroi Përfaqëauesi i GRECO Bjorn Jansson. GRECO përpiloi për Rusinë rekomandime, të cilat duhet të rrisin nivelin e kundërveprimit ndaj korrupsionit. Midis masave që duhet të merren janë forcimi i mëvetësisë së sistemit gjyqësor dhe dhënia e dënimit maksimalisht të ashpër për krimet e korruptuara. Më 30 qershor të viti 2010 Rusia duhet të raportojë në lidhje me zbatimin e këtyre rekomandimeve.