Zëri i Rusisë Qeveria e Japonisë shpalli mbi rritjen e shumës së ndihmës financiare për vendet në zhvillim dhe deklaroi mbi gatishmërinë e vet për tu caktuar atyre rreth 15 miliardë dollarë deri në vitin 2012 me kusht të përfundimit të marrëveshjes politike në samitin e OKB-së për klimën në Kopenhagen.