Zëri i Rusisë Rritja e çmimeve të konsumit me 0,5 % sipas llogarisë vjetore u fiksua në muajin nëntor në zonën e euros të BE, njoftoi Shërbimi i Statistikës së BE-Eurostat. Rritja e parë e çmimeve për 7 muajt e fundit në tregun konsumator vlerësohet si fakt pozitiv, i cili konfirmon përmirësimin e koniukturës së përgjithshme ekonomike në BE. Në tetor zona e euros shënoi rënie të çmimeve të konsumit me 0,1 %.