Zëri i Rusisë Në Rusi u përpunua strategjia e politikës antidrogë, deklaroi Drejtori i Shërbimit Federal të Rusisë për kontrolin mbi qarkullimin e lëndëve narkotike Viktor Ivanov. U morr parasysh mendimi i popullsisë së vendit, i shprehur në Internet-site, i cili i kushtohet pikërisht strategjisë. Veçanërisht, u parashikua sanksionimi i një dënim më të rreptë për trafikantët e drogës që tregtojnë lëndë narkotike me shumicë. Një rol i veçantë i caktohet në këtë çështje bashkëpunimit ndërkombëtar.