Zëri i Rusisë Rusia ka si synim arritjen e nivelit pararkrizë të qarkullimit të mallrave me Kroacinë, i cili vitin e kaluar arriti në shifrën 2 miliardë dollarë, deklaroi Vladimir Putin në takimin me Presidentin e Kroacisë Stepan Mesiçin. Nga ana e tij, Stepan Mesiçi i propozoi Vladimir Putinit zhvillimin e bashkëpunimit të Rusisë me vendet europiane nëpërmjet Republikës së Kroacisë.