Zëri i Rusisë Rusia ngul këmbë që dokumenti i cili do të zëvendësajë protokollin e Kiotskit, të rishikojë pjesëmarrjen e emitenteve më të mëdhenj dhe të marri parasysh veçantitë e shteteve të ndryshme, deklaroi Ministri i burimeve natyrore dhe ekologjisë Jurij Trutnjev. Ai kujtoi , se Rusia “jo vetëm e plotësoi protokollin e Kiotskit por dhe në shkallë të qenësishme e tejkaloi atë”. Ne duhet të mbajmë përgjegjësi globale së bashku me SHBA, Kinën, Indinë, Brazilin”, theksoi ai.