Zëri i Rusisë Sergei Bagapash, i cili korri një fitore mjaft bindëse në zgjedhjet e zhvilluara në Abkhazi, konfirmoi kursin për lidhje të ngushta me Rusinë. Ai nuk i kushton kurrëfarë rëndësie faktit, se Bashkimi Europian dhe SHBA-s injorua zgjedhjet në Abkhazi. Njohja e pavarësisë së shtetit është një proces jo i lehtë, tha Bagapsh. Por, “i pëlqen apo si pëlqen kjo BE dhe SHBA-s, Abkhazia nuk do të kthehet më kurrë në përbërjen e Gjeorgjisë”, theksoi ai. Në zgjedhjet presidenciale të cilat u zhvilluan të shtunën për Sergei Bagapshin votua 59,4 % të zgjedhësve. Vëzhguesit e huaj i njohën zgjedhjet presidenciale në Abkhazi si demokratike, legjitime dhe të realizuara në përputhje të plotë me normat e së drejtës ndërkombëtare.