Rusia del në vijueshmëri pro dhënies dokumentit të ri mbi klimën të një karakteri të gjithanshëm për nga thelbi dhe karakteri universialiteti për nga numri i pjesëmarrësve. Për këtë deklaroi Përfaqësuesi zyrtar i MPJ të FR Andrei Nesterenko. Sipas fjalëve të tij, rezultat i procesit të negociatave duhet të bëhet miratimi i dokumentit unik ligjoro-ndërkombëtar. “Rusia është e gatshme për bashkërendimin e dokumentit përfundimtar të Kopenhagenit në formën e një pakete vendimesh të rëndësishme politike të konferencës së palëve, në kuadrin e Konventës së OKB mbi ndryshimet e klimës”, shtoi diplomati.