Kryeministri Vladimir Putin miratoi programin “Zhvillimi i teleradiotransmetimit në Federatën Ruse për periudhën e viteve 2009-2015”, i cili parashikon heqjen dorë gradualisht nga transmetimi analogjik dhe kalimi tek ai dixhital. Realizimi i këtij programi do të fillojë nga rajonet më të thella të Lindjes së Largme dhe Siberisë.