Shkencëtarët rusë përpunuan sensorët për paralajmërimit mbi sulmet terroriste në rrugët hekurudhore, njoftoi në eterin e kanalit televiziv rus ish udhëheqësi i Trupave të sigurimit hekurudhor Viktor Popllavskij. Sipas fjalëve të tij, sensoret do të përdorin sistemin e kërkimit GLONASS. Ai fikson aktivitetin përgjatë itinerarit sipas të cilit do të udhëtojë treni dhe gjatë evidentimit të veprimeve të paautorizuara ose të dyshimta aparati do të njoftojë shërbimet përkatëse.