Rusia dhe Italia duhet të zgjerojnë bashkëpunimin në periudhën pas krizës. Në këtë janë të bindur pjesëmarrësit e forum-dialogut që do të zhvillohet në Romë. Në të marrin pjesë politikanët dhe diplomatët rusë, si dhe përfaqësuesit kryesorë të komunitetit të biznesit të të dy vendeve. Ata diskutuan çështje të ndryshme të bashkëveprimit reciprok në politikë, kulturë dhe sferën ekonomike.