Kopjet e revistave ruse dhe almanaket e shekullit të XIX-të filluan të publikohen në Internet në kuadrin e projektit të bibliotekës historike “Runivers”. Sipas fjalëve të organizatorëve, pjesa më e madhe e materialeve do të publikohen në fund të vitit 2010. Lexuesit do të mund të gjejnë revista letërsie dhe historike, në faqet e shumë prej tyre për herë të parë u shfaqen dhe vepra të klasikëve rusë.