Mbështetja e bashkatdhetarëve është një nga prioritetet e politikës ruse, deklaroi Vladimir Putin në mesazhin drejtuar pjesëmarrësve të Kongresit Botëror të bashkatdhetarëve, i cili do të hapet në Moskë. Kryeministri ishte i bindur, se kongresi do të mundësojë zgjidhjen e detyrave të ruajtjes së kulturës kombëtare, gjuhës ruse, zhvillimit të bashkëveprimit në vëllim të plotë midis bashkatdhetarëve dhe atdheut historik.