Danimarka, ku në dhjetor do të zhvillohet konferenca e OKB-së për klimën, bën thirrje që deri në vitin 2050 të shkurtohen vëllimet e derdhjeve në atmosfer të gazit karbonik për gjysëm në krahasim me vitin 1990. Kopenhagen gjithashtu i bën thirrje komunitetit botëror që të merren masa për ruajtjen e rritjes në shkallë të mesme të temperaturës vjetore me dy gradë.