Akselatori “goditësi i madh i hadroneve” (GMH), i cili ndodhet dhe akualisht vepron në Gjenevë u bë përshpejtuesi më i fuqishëm i grimcave elementare në botë. Fizikantët për herë të parë arritën të shpërndajnë tufat e protoneve deri në shifrën rekord 1.18 terraelektronwolt. Energjia rekorde, me të cilën do të përplasen protonet, do ti ndihmojë në mënyrë principale shkencëtarët të marrin të dhëna të reja mbi ndërtimin e materies.