Lejeqendrimin e përkohshëm në Federatën Ruse në vitin 2010 do ta marrin rreth 160 mijë qytetarë të huaj dhe persona pa nënshtetësi. Kuotën për lejeqendrimet e përcaktoi qeveria e Rusisë. Leja për qendrim të përkohshëm konfirmon të drejtën e qytetarit të huaj apo personit pa nënshtetësi për të jetuar në Rusi deri në kohën e marrjes së pasaportizimit.