“G-6” e aleatëve ndërkombëtarë pëgatiti projek rezolutën, e cila dënon Teheranin për ndërtimin e uzinës së dytë të fshehtë për pasurimin e uraniumit. Rezoluta do ti paraqitet Këshillit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (ANEA) në takimin në Vjenë më 26-27 nëntor. Teherani shpalli për ndërtimin e uzinës rreth qytetit Kum në shtator. Në tetor inspektorët e ANEA zhvilluan inspektimin e parë, sipas rezultateve të të cilit deklaruan, se nuk evidentuan asgjë të dyshimtë.