Ditët e dollarit të SHBA-s si valuta e vetme rezervë globale janë të numuruara. Për këtë deklaroi Drejtori i Fondit Motetar Ndërkombëtar (FMN) Dominik Stross-Kan. Sipas fjalëve të tij, “globalizimi kërkon valutë të re botërore, e cila do të reflektojë rëndësinë në rritje të ekonomive në zhvillim”. Drejtori i FMN mendon, se ne marrim pjesë “në perëndimin” e epokës 15 vjeçare, kur pas heqjes së arit standarti i dollarit të SHBA-s zuri vendin e valutës së vetme botërore rezervë.