Në Zvicër përfundoi punën Large Hadron Collider (Akselerator i grimcave të ngarkuara me elektricitet). Gazeta “Tan” (“Le Temps”) vë në dukje, se përshpejtuesi është gati për vazhdimin e studimeve, në të tashmë rifilloi lëvizja e grimcave. Specialistët kanë ndërmend hap pas hapi të rrisin shpejtësinë e lëvizjes së tyre, që të përcaktohet se si është krijuar Universi. Në ndërtimin e shpejtuesit, më të madhit në botë, merr pjesë një numur i madh shkencëtarësh nga vende të ndryshme, ndër të tjera edhe nga Rusia. Kritikët e projektit mendojnë, se eksperimenti mund të çojë në katastrofë globale.