Ekonomia europiane doli nga recesioni-Vëllimi i Përgjithshëm i Produktit të Brendshëm (VPPB) të 16 vendeve të Europës, të cilat përdorin valutën e përbashkët, u rrit në tremujorin e tretë me 0,4 %, në krahasim me tremujorin e mëparshëm, kur VPPB i të gjithë 27 vendeve të BE u rrit me 0,2 % njoftoi në raportin e publikuar të BE. Para kësaj VPPB si në zonat europiane, po ashtu edhe në 27 vendet e BE u ul gjatë pesë tremujorëve. Mendohet se ekonomia hyri në recesioon gjatë rënies që ndodhi në dy tremujorë radhas.