Në hidrocentralin Sajano-Shushensk është rindërtuar infrastruktura, e cila ishte dëmtuar gjatë avarisë së gushtit. Siç njoftuan në qeverinë e Hakasit, janë riparuar lidhjet komunikative, kanalizimet, pajisja e stacioneve ngrohëse dhe elektrike. Tani vazhdon përgatitja për lançimin e punës së gjashtë hidroagrekateve në dhjetor.