“Atomstrojeksport”-i rus mori pjesë në Forumin Bërthamor të Çekisë. Në Pragë u bë prezantimi i teknologjive bërthamore ruse. Specialistët e Federatës Ruse paraqitën një informacion të hollësishëm mbi perspektivat e zhvillimit të Centraleve Elektro-Atomike (CEA). Pikërish ata do të përdoren në blloqet energjetikë të CEA “Temelin”, në qoftë se “Atomstrojeksport” do të fitojë këtë tender për ndërtim. Konkurentët e tjerë janë “Westinghouse” amerikan dhe “Areva” franceze.