Patriarku i Moskës dhe i gjithë Rusisë Kirill u bëri thirrje vendeve europiane për afrimitet mbi bazën e përbashkët të traditës së krishtere. Për këtë flitet në përshëndetjen e tij drejtuar pjesëmarrësve të ardhshëm të forumit “Europa Unike nga Atlantiku deri në Oqeanin Paqësor: ëndërra apo mundësi?”, i cili u hap në Bruksel. Sipas fjalëve të Patriarkut, afrimiteti bazë ndërshtetëror dhe ndërkombëtar duhet të jenë marrëdhëniet e drejta e të barabarta midis pjesëve lindore dhe perëndimore të Europës, të cilat historikisht plotësojnë dhe pasurojnë njëra-tjetrën.