Finlanda mund të mbyllë një sërë përfaqësishë dilomatike të veta jashtë shtetit pas krijimit të “Ministrisë së Punëve të Jashtme të BE”, njoftoi internet-botimi “Evroobserver” me referim tek Kreu i dikasterit të politikës së jashtme të vendit Aleksandër Stubb. MPJ e BE do të krijohet pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës. Me krijimin e dikasterit diplomatik numri i përfaqësive të BE jashtë shtetit do të rritet nga 130 të tanishme në 180.