Shumica e ukrainasve nuk dëshirojnë që vendi i tyre për 10 vjetët e afërt të hyjë në NATO. Perspektiva e antarësimit të saj në Aleancë ndesh gjithashtu në kundërshtim të vendosur në Rusi dhe në vet vendet e NATO-s. Këtë gjë e konfirmuan përfundimet e anketikmit të mendimit të opinionit publik, i cili u zhvillua në SHBA-s, Rusi dhe në 12 vende të Europës nga qendra amerikane e studimit. Midis vendeve perëndimore idenë e autoriteteve ukrainase në Gjermani e mbështetën shumë pak banorë se sa në vende të tjera. Kundër hyrjes së vendit në NATO atje u shprehën më shumë se 50 % e të anketuarve.