Depresioni i madh dhe kriza e tanishme botërore dëshmojnë mbi atë, se ekonomia amerikane nuk mund të shërbejë si etalon për pjesën tjetër të botës, mendon Kryetari i Dumës Shtetërore ruse Boris Grizllov. Sipas fjalëve të Spikerit, bota është bërë dy herë dëshmitare e asaj, se si gabimet e një vendi të vetëm shndërrohen në pasoja negative për të gjithë.