Rusia dhe Ekuadori vendosën marrëdhënie të partneritetit strategjik. Deklaratën për këtë e nënshkruan sipas përfundimeve të negociatave në Moskë presidentët Dimitri Medvediev dhe Rafael Korrea. Palët synojnë të forcojnë dialogun politik dhe të bashkëveprojnë për forcimin e bashkëpunimit të OKB-së me organizatat rajonale.