Internetin në një kohë të afërt e presin ndryshime serioze, mendon Drejtori i përgjithshëm i “Google” Eric Shmidt. Pjesa më e madhe e materialeve, sipas mendimit të tij, do të shoqërohet me regjistrime vodieo, që do të ulë deri në minimum ndryshimin midis Internetit dhe transmetimeve televizive.