Në Moskë kujtojnë viktimat e përndjekjeve staliniste. Tek Guri i Slloveckut në sheshin e Llubjankës nga ora 10 e mëngjezit lexojnë emrat e atyre, kush është përndjekur në vitet 1937-1938 sipas akuzave të rrema. Ky aksion do të vazhdojë deri në orën 10 të darkës. Atë e organizon qendra e mbrojtjes së të drejtave të njeriut “Memoriall” në mbështetje të Ditës Mbarë Botërore të kujtimit të viktimave të përndjekjeve politike, që kremtohet më 30 tetor. Sipas të dhënave të mbrojtësve të të drejtave të njeriut, në ato vite nga p;rndjekjet politike në vend u dëmtuan përafërsisht 800 mijë veta. Këtu nuk hyjnë vetëm të përndjekurit, por edhe fimijët e tyre, të cilët mbetën pa përkujdesjen prindërore.