Vacllav Klaus do të ratifikojë Traktatin e Lisbonës pas përnbushjes së kushteve të tij nga ana e Brukselit në lidhje me paprekshnmërinë e pasurisë juridike të pas luftës së vendit të vet. Presidenti i Çekisë siguroi në vigjilje Kryeministrin e Republikës Jan Fisher, duke njoftuar gjithashtu, se kushti i dytë i domosdoshëm është njohja e Gjykatës Kushtetuese çeke me dokumentin bazë të Kushtetutës së BE.