Standartet botërore të shpejtësisë dhe cilësisë së transmetimit të informacionit janë të domosdoshme që të aplikohen në Rusi sa më shpejtë të jetë e mundur, ndërkaq dhe me shfrytëzimin e pajisjeve vendase. Për këtë deklaroi Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev. Ai theksoi, se për këtë nevojiten tashmë projekte të konfirmuara komunikativo-informative. Sipas mendimit të Presidentit, gjeografia e Rusisë propozon krahas kanaleve magjistrale të zhvillimit të rrjeteve jokabllore dhe të sistemeve satelitore të lidhjeve.