Zëri i Rusisë Shtetet e OPEK-ut filluan të realizojnë në jetë 7 projekte që kanë të bëjnë me shpimin e puseve të reja të naftës, gjë kjo që do të lejojë shtimin suplementar edhe të 12 milionë fuçive në ditë. Për këtë në intervistën e vet dhënë botimit “The Wall-street Journal Europe” deklaroi Sekretari i Përgjithshëm i Organizatës në fjalë Abdullah al-Badri.