Zëri i Rusisë Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev doli me propozimin për të fiksuar në Traktatin e ri mbi Sigurimin Europian rregullat e qarta të parandalimit dhe rregullimit paqësor të konflikteve. “Thelbi i tyre konsiston në moslejueshmërinë e forcimit të sigurisë së disave për llogari të të tjerëve”, — vuri në dukje Lideri rus në fjalën e vet mbajtur në Skupshtinën Popullore serbe (parlamentin) në Beograd.