Zëri i Rusisë Në Internet nga 19 deri më 27 tetor do të zhvillohet festivali “Rrjeti teatral”. Amatorët e teatrit mund ti shikojnë spektaklet në regjimin on line. Për herë të parë festivali i kushtohet një autori-shkrimtarit të madh rus Nikollai Gogol. Këtë vit kremtohet 200 vjetori nga dita e lindjes së tij. Në saitin e festivalit www.cultu.ru do të demonstrohen interpretime origjinale të veprave të Gogolit.