Zëri i Rusisë Qeveria së bashku me Bankën Qendrore ditën të sigurojnë stabilitetin e sistemit bankar rus. Për këtë deklaroi Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin në mbledhjen e organizuar për diskutimin e problemeve ekonomike. Ai theksoi, se, pavarësisht nga “situata aspak e thjeshtë e krizës ekonomiko-financiare botërore”, autoritetet arritën të mbrojnë vlerën e rublës nga luhatjet e theksuara.