Zëri i Rusisë Organizata e Bashkëpunimit e Shangait (OBSH) është e aftë dhe duhet të marrë pjesë në mënyrë më aktive në stabilizimin e situatës në Afganistan. Në të njëjtën kohë NATO-s i duhet të kërkojë më aktivisht rrugët për bashkëveprim me OBSH. Me një rekomandim të tillë doli gazeta londineze “Financial Times” në materialin e vet analitik.