Zëri i Rusisë Kryeravini i Rusisë Berl Lazar e quan të domosdoshme njohjen e 27 janarit-ditës së çlirimit të kampit gjerman të përqendrimit Auschwitz datë të shënuar mbarështetërore. Kjo do të shërbejë edhe si kujtim i veprës heroike të vendin në shpartallimin e nazizmit dhe si armë në luftën kundër përpjekjeve për të rishikuar përfundimet e Luftës së Dytë Botërore.