Zëri i Rusisë Bankat kombëtare të vendeve të Bashkësisë së Shteteve të Pavarura (BSHP) mund të kalojnë në perspektivë tek llogaritë reciproke me përdorimin e një valute unike rezervë, deklaroi Përfaqësuesi i Rusisë Anatali Kazakov në Konferencën Bankare Ndërkombëtare në Baku. Sipas fjalëve të tij, me qëllim që ekonomia e këtyre vendeve të bëhet më e qendrueshme ndaj krizave duhet të krijohet hapësira unike bankare.