Zëri i Rusisë Instruksioni për vendosjen e programit të nevojshëm me ndihmën e “exe” file. (Vendosja e programin bëhet nëpërmjet kompjuterit)


1. Shkarkoni “exe” file në kompjuterin tuaj.
2. Bashkoni aparatin tuaj celular me kompjuteri me ndihmën e programit ActiveSync.
3. Lançoni file “exe” dhe ndiqni rekomandimet e pasqyruara në monitor.


Instruksioni për vendosjen e programit me ndihmën e “cab” file. (Vendosja e tij direkt në telefonin celular)


1.Shkarkoni “cab” file në kompjuterin tuaj dhe kalojeni atë në aparatin telefonik celular
2.Hapni “cab” file në celular dhe ndiqni rekomandimet e pasqyruara në ekranin e tij.


Instruksioni mbi përdorimin e programit


Kusht i domosdoshëm — mundësia për bashkimin e aparatit celular me Internetin.
1. Lançoni programin
2. Zgjidhni tab channel e transmetimit
3. Orari i transmetimit gjendet në “Menu”