Pozita e konsoliduar e Rusisë dhe Kinës luan rol stabilizues në botë, deklaroi Vladimir Putin. Sipas fjalëve të tij, pozita e përbashkët e Rusisë dhe Kinës në lidhje me problemet kryesore ndërkombëtare përmban disa “kolegë të nxehtë” dhe ndihmon që të zgjidhen çështjet në sferën e ekologjisë, sigurisë shitëse dhe zhvillimit ekonomik.