Zëri i Rusisë Rënia e dollarit arriti nivelin e vet kritik. Bankat qendrore të botës po i kthejnë rezervat e tyre në valuta të tjera. Pjesa e depozitimeve të reja në euro dhe yen në aktivat bankare në gjyshtëmujorin e dytë të vitit u rrit deri në 63 %. Sipas përfundimeve të 2 tremujorëve të fundit të këtij viti vlera e dollarit ka humbur tepër se 10 %, gjë kjo që shënon maksimumin e rënies që nga viti 1991.