Zëri i Rusisë Presidenti i Rusisë Dimitri Medvediev shprehu kënaqësinë e vet në lidhje me faktin e zhvillimit të votimin në ditën e zgjedhjeve të 11 tetorit. Fushata elektorale u zhvillua me respektimin e të gjitha kërkesave legjislative, vuri në dukje Kryetari i shtetit në takimin me udhëheqësit e Partisë “Rusia Unike”. Presidenti vuri në dukje se zgjedhjet për në organet e vetadministrimit lokal në Çeçeni dhe Ingusheti përfundojnë formimin në vend të sistemit të autoriteteve bashkiake.