Zëri i Rusisë Ukraina “nuk ka marrë kurrfarë propozimesh nga SHBA-s për dislokimin në territorin e vet të stacioneve radiolokative për arkitekturën e re të mbrojtjes aniraket në Europë”, tha Presidenti Viktor Jushenko. Kështu përgënjeshtroi ai pohimin e Ndihmës ministrit të mbrojtjes të SHBA-s për sigurimin ndërkombëtar Aleksandr Vershbow mbi atë, se SHBA-s e shqyrtojnë Ukrainën si pistë e mundshme për dislokimin e stacioneve radiolokative në kuadrin e arkitekturës së re të sistemit të mbrojtjes antiraket.