Zëri i Rusisë Realizimi i projekteve të ndërtimit të gazsjellësit Burgas-Aleksandropolis dhe atij të “Rrymës Jugore” do të mundësojë garantimin e sasisë së mjaftueshme të birimeve energjetike, deklaroi Kryetari i parlamentit grek Dimitris Siufas në sesionin e Asamblesë Parlamentare të Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin në Europë (OSBE).