Zëri i Rusisë Këshilli i Sigurimit i OKB-së zgjati deri në tetor të vitit 2010 plotfuqishjmërinë e Bashkëveprimit të Forcave Ndërkombëtare të Sigurimit (BFNS) në Afganistan. Në rezolutën e miratuar të enjten, theksohej, se lëvizjet “Taleban”, “Al-Kaida” dhe grupime të tjera ekstremiste paraqesin rrezik kryesor kërcënues në Afganistan dhe rreth tij. Në dokument theksohet roli kryesor i OKB-së, nën egidën e të cilës realizohet procesi i rregullimit të situatës në Afganistan.